Xã Tà Hộc
  • DANH SÁCH TRÍCH NGANG
  • ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ, CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ TÀ HỘC- Họ và tên:  Lê Văn Hải

- Sinh ngày 17/9/1964

- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận:  Cao cấp

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại : 0373303263

- Họ và tên: Tòng Văn Phúc

-
 Sinh ngày 112/01/1975

- Chức vụ:  Phó Bí thư Đảng ủy xã

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại:  0974461170

- Họ và tên:  Đậu Văn Thanh

-
 Sinh ngày  01/01/1982

- Chức vụ:  Chủ tịch UBND xã

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

- Trình độ lý luận: Trung cấp 

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại: 0976216590
- Họ và tên: Lèo Văn Hoa

-
 Sinh ngày 19/12/1960

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp 

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại: 0349340301

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập