Xã Phiêng Pằn
  • DANH SÁCH TRÍCH NGANG
  • ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ, CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ PHIÊNG PẰN


- Họ và tên: Cầm Bun Ly

- Sinh ngày 18/7/1973

- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã

- Dân tộc: Thái

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại cơ quan: 0976.582.073
- Họ và tên: Lò Thị Phiên

-
Sinh ngày 18/03/1984

- Chức vụ:  Phó bí thư Đảng ủy xã

- Dân tộc: Thái

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học QLKT

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại cơ quan: 
- Họ và tên: Lò Văn Han

-
Sinh ngày 14/6/1969

- Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy xã

- Dân tộc: Thái

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp 

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại cơ quan: 


- Họ và tên: Lù A Dủa

-
 Sinh ngày 04/6/1970

- Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

- Dân tộc: Mông

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp 

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại cơ quan: - Họ và tên: Lò Văn Chựa

-
 Sinh ngày 6/7/1980

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

- Dân tộc:  Sinh Mun

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp 

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại cơ quan: 

- Họ và tên: Sồng A May

-
 Sinh ngày 6/4/1979

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

- Dân tộc:  Mông

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp 

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại cơ quan: 
- Họ và tên: Lò A Dủa

-
 Sinh ngày 04/6/1970

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

- Dân tộc: Mông

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp 

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại cơ quan: 

- Họ và tên: Hoàng Văn Sơn

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

- Dân tộc: Thái

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp lý luận chính trị

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại cơ quan: 0212.654.9908

- Họ và tên: Hoàng Văn Sơn

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

- Dân tộc: Thái

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp lý luận chính trị

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại cơ quan: 0212.654.9908Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập