Xã Nà Bó

  • DANH SÁCH TRÍCH NGANG
  • ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ NÀ BÓ
- Họ và tên: Lê Đình Thuận

- Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

- Dân tộc: Kinh

- Ngày tháng năm sinh: 7/6/1970

- Trình độ văn hoá: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp lý luận chính trị

- Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại cơ quan: 0212.3745.060

- Họ và tên: Vừ A Ly

- Chức vụ:  Phó chủ tịch UBND xã

- Dân tộc: Mông

- Ngày tháng năm sinh: 12/3/1984

- Trình độ văn hoá: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp lý luận chính trị

- Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại cơ quan: 0212.3745.060

- Họ và tên: Hoàng Hữu Phong

- Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã

- Dân tộc: Kinh

- Ngày tháng năm sinh: 02/10/1978

- Trình độ văn hoá: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

- Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại cơ quan: 0212.3745.060

- Họ và tên: Lê Đình Thuận

- Chức vụ: 

- Dân tộc: Kinh

- Ngày tháng năm sinh: 7/6/1970

- Trình độ văn hoá: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp lý luận chính trị

- Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại cơ quan: 0212.3745.060


Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập