Xã Hát Lót


  • DANH SÁCH TRÍCH NGANG
  • ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ HÁT LÓT

- Họ và tên: Đào Văn Hiền

- Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

- Dân tộc: Kinh

- Ngày tháng năm sinh: 30/11/1969

- Trình độ văn hoá: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán tổng hợp

- Trình độ lý luận: Trung cấp lý luận chính trị

- Đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại cơ quan: 0212.374.883


- Họ và tên: Lê Đình Hùng

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

- Dân tộc: Kinh

- Ngày tháng năm sinh: 18/8/1961

- Trình độ văn hoá: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp quân sự

- Trình độ lý luận: Trung cấp lý luận chính trị

- Đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại cơ quan: 0212.374.883


- Họ và tên: Cầm Ngọc Quý

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

- Dân tộc: Thái

- Ngày tháng năm sinh: 04/02/1980

- Trình độ văn hoá: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Địa chính

- Trình độ lý luận: Trung cấp lý luận chính trị

- Đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại cơ quan: 0212.374.883

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập