Xã Chiềng Ve
  • DANH SÁCH TRÍCH NGANG
  • ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ, CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND Xà CHIỀNG VE


- Họ và tên: Lò Văn Quảng

- Sinh ngày  16/5/1976

- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã

- Dân tộc:  Thái

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại:
- Họ và tên:  Quàng Văn Xuân

-
 Sinh ngày  17/6/1973

- Chức vụ:  Phó bí thư đảng ủy xã

- Dân tộc: Thái

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn:  Trung cấp 

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại:  
- Họ và tên: Lò văn Liêm

-
 Sinh ngày  18/9/1982

- Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

- Dân tộc:  Thái

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học 

- Trình độ lý luận: Trung cấp 

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại:

- Họ và tên: Lò Thị Vui

-
 Sinh ngày  03/8/1969

- Dân tộc:  Thái 

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp 

- Trình độ lý luận: Trung cấp 

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại:  


Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập