Xã Chiềng Sung
  • DANH SÁCH TRÍCH NGANG
  • ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ CHIỀNG SUNG

- Họ và tên: Tòng Văn Sơn

- Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

- Dân tộc: Thái

- Ngày tháng năm sinh: 7/5/1980

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học CN - TY

- Trình độ lý luận: Trung cấp lý luận chính trị

- Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại cơ quan: 0212.364.5688- Họ và tên: Nguyễn Duy Khoản

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

- Dân tộc: Kinh

- Ngày tháng năm sinh: 16/6/1966

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Luật

- Trình độ lý luận: Trung cấp lý luận chính trị

- Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại cơ quan: 0212.364.5011 

 


Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập