Xã Chiềng Mung
  • DANH SÁCH TRÍCH NGANG
  • ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ, CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND Xà CHIỀNG MUNG


- Họ và tên: Đào Quý Lâm

- Sinh ngày 28/02/1963

- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã

- Dân tộc:  Kinh

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp hành chính

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại:  0986.014.925
- Họ và tên: Hà Văn Thong

-
 Sinh ngày  07/7/1980

- Chức vụ:  Phó bí thư đảng ủy xã

- Dân tộc: Thái

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn:  Trung cấp Đoàn đội

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại:  0356.058273
- Họ và tên: Lò Trung Đoàn

-
 Sinh ngày  10/01/1966

- Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

- Dân tộc:  Thái

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học QLNN

- Trình độ lý luận: Trung cấp 

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại: 0987.157.589

- Họ và tên: Lò Văn Duẩn

-
 Sinh ngày  25/10/1980

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

- Dân tộc:  Thái

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp 

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại:  0384.761.927


- Họ và tên: Hoàng Thị Loan

-
 Sinh ngày  25/02/1969

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

- Dân tộc:   Kinh

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn:  Đại học luật

- Trình độ lý luận: Trung cấp 

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại:  0965.215.709


Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập