Xã Chiềng Mai
  • DANH SÁCH TRÍCH NGANG
  • ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ, CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND Xà CHIỀNG MAI


- Họ và tên: Lò Thị Ươm

- Sinh ngày 30/10/1963

- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã

- Dân tộc: Thái

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại cơ quan: 
- Họ và tên: Lò Văn Toán

-
 Sinh ngày 07/9/1965

- Chức vụ:  Phó bí thư đảng ủy xã

- Dân tộc: Thái

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn:  Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại cơ quan: 
- Họ và tên: Nguyễn Trọng Nam

-
 Sinh ngày  10/11/1979

- Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

- Dân tộc:  Kinh

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp 

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại cơ quan: 

- Họ và tên: Lò Văn Hưởng

-
 Sinh ngày 6/11/1980

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

- Dân tộc:  Thái

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp 

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại cơ quan: 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 1,235
  • Trong tuần: 1,235
  • Tất cả: 1,150,786
Đăng nhập