Xã Chiềng Lương
  • DANH SÁCH TRÍCH NGANG
  • ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ CHIỀNG LƯƠNG- Họ và tên: Cầm Văn Mười

- Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

- Dân tộc: Thái

- Ngày tháng năm sinh: 01/01/1973

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp lý luận chính trị

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại di động: 0968.735.916


- Họ và tên: Quàng Văn Dung

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

- Dân tộc: Thái

- Ngày tháng năm sinh: 13/07/1962

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp lý luận chính trị

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại di động: 0167.206.9219


- Họ và tên: Cầm Văn Thoả

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

- Dân tộc: Thái

- Ngày tháng năm sinh: 16/8/1977

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp lý luận chính trị

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại di động: 0167.220.8144 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập