Xã Chiềng Kheo
  • DANH SÁCH TRÍCH NGANG
  • ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ CHIỀNG KHEO

- Họ và tên: Tòng Văn Xuân

- Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

- Dân tộc: Thái

- Ngày tháng năm sinh: 29/01/1968

- Trình độ văn hoá: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Đại học 

- Trình độ lý luận: Trung cấp lý luận chính trị

- Đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại cơ quan: 0329.930.7863


- Họ và tên: Hà Văn Trường

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

- Dân tộc: Thái

- Ngày tháng năm sinh: 28/8/1970

- Trình độ văn hoá: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp 

- Trình độ lý luận: Trung cấp 

- Đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại cơ quan: 0329.934.199Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập