Xã Chiềng Chung
  • DANH SÁCH TRÍCH NGANG
  • ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ, CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND Xà CHIỀNG CHUNG


- Họ và tên: Lèo Văn Phương

- Sinh ngày 31/7/1969

- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã

- Dân tộc:  Thái

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại hội công tác xã hội

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại:
- Họ và tên: Cầm Văn Chắp

-
 Sinh ngày  20/4/1980

- Chức vụ:  Phó bí thư đảng ủy xã

- Dân tộc: Thái

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn:  Trung cấp Hành chính văn thư

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại:  
- Họ và tên: Lò Văn Mạc

-
 Sinh ngày  25/8/1966

- Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

- Dân tộc:  Thái

- Trình độ học vấn: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Đại học PTNT

- Trình độ lý luận: Trung cấp 

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại: 0987.157.589

- Họ và tên: Cầm Văn Quân

-
 Sinh ngày  22/01/1976

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

- Dân tộc:  Thái

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp phòng chống TNXH

- Trình độ lý luận: Trung cấp 

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại:  
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập