Xã Chiềng Chăn
  • DANH SÁCH TRÍCH NGANG
  • ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ, CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ CHIỀNG CHĂN

- Họ và tên: Lường Văn Tiệp 

- Chức vụ: Bí thư đảng uỷ xã

- Ngày tháng năm sinh: 

- Trình độ chuyên môn: Quản lý hành chính nhà nước

- Trình độ lý luận: Trung cấp lý luận chính trị

- Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại di động: 0947.608.769


- Họ và tên: Lò Xuân Hải

- Chức vụ: Phó Bí thư đảng uỷ xã

- Ngày tháng năm sinh: 1975

- Trình độ chuyên môn: Quản lý hành chính nhà nước

- Trình độ lý luận: Trung cấp lý luận chính trị

- Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại di động: 0918.629.667

- Họ và tên: Lò Văn Hưởng

- Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

- Ngày tháng năm sinh: 1974

- Trình độ chuyên môn: Quản lý hành chính nhà nước

- Trình độ lý luận: Trung cấp lý luận chính trị

- Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại di động: 0965.964.566

- Họ và tên: Lèo Văn Thoan

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

- Ngày tháng năm sinh: 1985

- Trình độ chuyên môn: Quản lý hành chính nhà nước

- Trình độ lý luận: Trung cấp lý luận chính trị

- Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại di động: 0916.561.435


 - Họ và tên: Lường Văn Tiệp 

- Chức vụ: Bí thư đảng uỷ xã

- Ngày tháng năm sinh: 

- Trình độ chuyên môn: Quản lý hành chính nhà nước

- Trình độ lý luận: Trung cấp lý luận chính trị

- Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại di động: 0947.608.769
- Họ và tên: Lường Văn Tiệp 

- Chức vụ: Bí thư đảng uỷ xã

- Ngày tháng năm sinh: 

- Trình độ chuyên môn: Quản lý hành chính nhà nước

- Trình độ lý luận: Trung cấp lý luận chính trị

- Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại di động: 0947.608.769


Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập