Trung tâm Truyền thông - Văn hóa
 • Tên cơ quan: Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện Mai Sơn
  Địa chỉ: Tiểu khu 6, thị trấn thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
  Số điện thoại:     0212.747.898
  Fax: 
  Email: ttttvh.maison@sonla.gov.vn 
  Chức năng nhiệm vụ: 
 • DANH SÁCH TRÍCH NGANG
 • ĐỒNG CHÍ GIÁM ĐỐC, PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG - VĂN HÓA

 • - Họ và tên: Phạm Anh Minh

  - Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Văn hóa                  

  - Sinh ngày 24 tháng 05 năm 1970

  - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

  - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

  - Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

  - Số điện thoại cơ quan: 0212.747.898

  - Số điện thoại di động: 0906.214.909    


 • - Họ và tên: Phạm Văn Thắng

  - Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Văn hóa

  - Sinh ngày 10 tháng 10 năm 1966

  - Trình độ chuyên môn: Đại học Điện tử - Viễn thông

  - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  - Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

  - Số điện thoại cơ quan: 022.3843.077

  - Số điện thoại di động: 0982.086.739

 •  

 •  Họ và tên:  

  - Chức vụ: 
  -  Trình độ chuyên môn: 

  - Trình độ lý luận: 

  - Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

  - Số điện thoại cơ quan: 

  - Số điện thoại di động: 

 

 •  


Tin tức
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1
Đăng nhập