Trung tâm dịch vụ nông nghiệp
Tên cơ quan: Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Mai Sơn
Địa chỉ: Xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
Số điện thoại:     
Fax: 
Email: ttdvnn.maison@sonla.gov.vn 
Chức năng nhiệm vụ: Tại đây.pdf
DANH SÁCH TRÍCH NGANG
ĐỒNG CHÍ GIÁM ĐỐC, PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP


              

 

- Họ và tên 

- Chức vụ: 

- Dân tộc: Kinh

- Sinh ngày     tháng     năm 

- Trình độ chuyên môn: 

 - Trình độ lý luận chính trị: 

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại di động: 

- Email: - Họ và tên: Phùng Thị Hồng Lan

- Chức vụ: Phó Giám đốc 

- Sinh ngày 23 tháng 04 năm 1971

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp                  

 - Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại di động: 0912.617.871

- Email: lanpth.maison@sonla.gov.vn

 

 

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập