Phòng Tư pháp
 • Tên cơ quan: Phòng Tư pháp huyện Mai Sơn
  Địa chỉ: Tiểu khu 4, thị trấn thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
  Số điện thoại:   0212.3843.438
  Fax: 
  Email:tp.maison@sonla.gov.vn 
  Chức năng nhiệm vụ:  Tại đây
 • DANH SÁCH TRÍCH NGANG
 • ĐỒNG CHÍ TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP

- Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Sinh ngày: 25 tháng 03 năm 1978

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại cơ quan: 0223.843.438

- Số điện thoại di động: 0988.273.532

 

Tin tức
Thống kê truy cập
 • Đang online: 23
 • Hôm nay: 1,239
 • Trong tuần: 1,239
 • Tất cả: 1,150,790
Đăng nhập