Phòng Tài nguyên và Môi trường
 • Tên cơ quan: Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Mai Sơn
  Địa chỉ: Tiểu khu 4, thị trấn thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
  Số điện thoại:   0223.843.090
  Fax: 
  Email: tnmt.maison@sonla.gov.vn 
  Chức năng nhiệm vụ:  Tại đây
 • DANH SÁCH TRÍCH NGANG
 • ĐỒNG CHÍ TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

-Họ và tên: 

-Chức vụ: Trưởng phòng

-Sinh ngày

- Dân tộc:

-Trình độ chuyên môn:

-Trình độ lý luận chính trị:

-Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

-Số điện thoại cơ quan: 0223.843.921

-Số điện thoạidi động:

 

- Họ và tên: 

- Chức vụ: 

- Sinh ngày    tháng      năm 

- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ lý luận chính trị: 

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại di động: 

- Email: 

 

 


- Họ và tên: Hà Nam Linh

- Chức vụ: Quyền Trưởng phòng

-Sinh ngày 29 tháng 11 năm 1986

-Trình độ chuyên môn: Đại học

-Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

-Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

-Số điện thoại di động: 0947.161.234

- Email: linhhn.maison@sonla.gov.v
n

 

 

 

 

 

 

 

Tin tức
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1
Đăng nhập