Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
 • Tên cơ quan: Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Mai Sơn
  Địa chỉ: Tiểu khu 4, thị trấn thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
  Số điện thoại:   022.3745.158
  Fax: 
  Email: nnptnn.maison@sonla.gov.vn 
  Chức năng nhiệm vụ:  Tại đây

  • DANH SÁCH TRÍCH NGANG
  • CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 - Họ và tên: Nguyễn Khắc Hào

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Sinh ngày 30 tháng 3 năm 1979

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại cơ quan: 022.3843.216

- Số điện thoại di động:  0989.055.134
- Email: haonk.maison@sonla.gov.vn

 

 - Họ và tên: Nghiêm Quang Trung
- Chức vụ: Phó trưởng phòng

- Sinh ngày 20 tháng 02 năm 1978

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại cơ quan: 

- Số điện thoại di động: 0915.667.199

- Email: trungnq.maison@sonla.gov.vn


- Họ và tên: Bùi Thị Định

- Chức vụ: Phó trưởng phòng

-Sinh ngày 08 tháng 01 năm 1978

-Trình độ chuyên môn: Đại học

-Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

-Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

-Số điện thoại cơ quan: 0212.3843.216

-Số điện thoại di động: 0356.523.578

- Email: dinhbt.maison@sonla.gov.vn


Tin tức
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1
Đăng nhập