Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
 • Tên cơ quan: Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện Mai Sơn
  Địa chỉ: Tiểu khu 4, thị trấn thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
  Số điện thoại:   0212.3744.662 
  Fax: 
  Email: ldtbxh.maison@sonla.gov.vn 
  Chức năng nhiệm vụ: Tại đây
 • DANH SÁCH TRÍCH NGANG 
 • ĐỒNG CHÍ TRƯỞNG PHÒNG, PHO TRƯỞNG PHÒNG  LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

- Họ và tên: Nguyễn Thị Tĩnh

- Chức vụ: Trưởng phòng

-Sinh ngày 05 tháng 10 năm 1974

-Trình độ chuyên môn: Đại học

-Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

-Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

-Số điện thoại cơ quan: 0223. 

-Số điện thoại di động: 0919.379.699

- Email: tinhnt.maison@sonla.gov.vn

 

 


-Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hường

- Chức vụ: Phó trưởng phòng

-Sinh ngày 21 tháng 6 năm 1985

-Trình độ chuyên môn: Đại học

-Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

-Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

-Số điện thoại cơ quan: 0223.501.188

-Số điện thoại di động: 0916.513.717
- Email: huongntt.maison@sonla.gov.vn

 

- Họ và tên: Vũ Quốc Thắng

- Chức vụ: Phó trưởng phòng

- Sinh ngày 06 tháng 10 năm 1975

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học - Nông nghiệp

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại cơ quan: 0212.3843.073

- Email: thangvq.maison@sonla.gov.vn

 

 


Tin tức
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1
Đăng nhập