Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Tên cơ quan: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Mai Sơn
Địa chỉ: Tiểu khu 4, thị trấn thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
Số điện thoại:   022.3843.704
Fax: 
Email: ktht.maison@sonla.gov.vn 
Chức năng nhiệm vụ: 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG

ĐỒNG CHÍ TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG 


-Họ và tên:Nguyễn Thanh An

- Chức vụ: Trưởng phòng

-Sinh ngày 27 tháng 01năm 1977

-Trình độ học vấn: 12/12

-Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

-Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

-Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

-Số điện thoại di động: 0917.300.303

- Email: annt.maison@sonla.gov.vn

 


- Họ và tên:Nguyễn Văn Thành

- Chức vụ: Phó trưởng phòng

- Sinh ngày 16 tháng 11 năm 1973

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường bộ; Cử nhân kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại di động: 0915.900.990

 


 

 - Họ và tên: Nguyễn Thanh Hải

- Chức vụ: Phó trưởng phòng

- Sinh ngày 19 tháng 6 năm 1980

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại di động: 0919.279.189

- Email: haint.maison@sonla.gov.vn


 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 399
  • Trong tuần: 7,101
  • Tất cả: 1,156,652
Đăng nhập