Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Tên cơ quan: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Mai Sơn
Địa chỉ: Tiểu khu 4, thị trấn thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
Số điện thoại:   022.3843.704
Fax: 
Email: ktht.maison@sonla.gov.vn 
Chức năng nhiệm vụ: 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG

ĐỒNG CHÍ TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG 


- Họ và tên: Nguyễn Thanh An

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Sinh ngày 27 tháng 01 năm 1977

- Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

- Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại di động: 0917.300.303

- Email: annt.maison@sonla.gov.vn

 


- Họ và tên:Nguyễn Văn Thành

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Sinh ngày 16 tháng 11 năm 1973

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường bộ; Cử nhân kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại di động: 0915.900.990

 


 
anh tin bai


 - Họ và tên: Khổng Thị Thu Hà

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Sinh ngày 07 tháng 02 năm 1983

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại di động: 0382 115 062
- Email: khongthuha84@gmail.com


 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập