Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Tái định cư
 • Tên cơ quan: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và tái định cư huyện Mai Sơn
  Địa chỉ: Tiểu khu 4, thị trấn thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
  Số điện thoại:    0223.843.921
  Fax: 
  Email: bqldadtxd.maison@sonla.gov.vn 
  Chức năng nhiệm vụ: Tại đây
 • DANH SÁCH TRÍCH NGANG
 • LÃNH ĐẠO BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ TĐC

- Họ và tên: Nguyễn Văn Tiến

- Chức vụ: Giám đốc

- Sinh ngày 02 tháng 7 năm 1985

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư thủy lợi

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại cơ quan: 0223.843.921

- Số điện thoại di động: 0963.666.996


- Họ và tên:Nguyễn Xuân Thảo

- Chức vụ: Phó giám đốc

-Sinh ngày 12 tháng 2 năm 1971

-Trình độ chuyên môn: Đại học

-Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

-Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

-Số điện thoạidi động: 0912.740.146

- Email: thaonx.maison@sonla.gov.vn

 

 


-Họ và tên:  Nguyễn Anh Thu

-Chức vụ: Phó giám đốc

-Sinh ngày 24 tháng 3 năm 1983

-Trình độ học vấn: 12/12

-Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế, Kỹ sư Xây dựng

-Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

-Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

-Số điện thoại di động: 0987.261.961

 


 

 

 

Tin tức
Thống kê truy cập
 • Đang online: 22
 • Hôm nay: 1,231
 • Trong tuần: 1,231
 • Tất cả: 1,150,782
Đăng nhập