Tổng số: 18
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
124/NQ-HĐND 16/07/2019 Nghị quyết về việc sáp nhập và đặt tên, đổi tên bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La (đợt 3)
Lượt xem: 528
Tải về 36
252/KH-UBND 26/12/2018 Kế hoạch cải cách hành chính huyện Mai Sơn năm 2019
Lượt xem: 394
Tải về 7
228/KH-UBND 16/11/2018 Kế hoạch tuyên truyền pháp luật về đất đai, pháp luật về khiếu nại cho bản đặc biệt khó khăn thuộc xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn
Lượt xem: 156
Tải về 3
179/KH-UBND 24/08/2018 Rà soát, hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc công nhận hương ước, quy ước của thôn, bản, tiểu khu trên địa bàn huyện theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 94
Tải về 0
126/KH-UBND 17/05/2018 KH Triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trên địa bàn huyện
Lượt xem: 224
Tải về 7
100/KH-UBND 09/04/2018 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018
Lượt xem: 374
Tải về 25
Số 88/KH-UBND 27/03/2018 Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí huyện Mai Sơn năm 2018
Lượt xem: 1152
Tải về 193
78/KH-UBND 19/03/2018 Kế hoạch kiểm tra đột xuất hoạt động công vụ trên địa bàn huyện Mai Sơn năm 2018
Lượt xem: 650
Tải về 33
39/KH-UBND 30/01/2018 Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, công vụ, việc thực hiện các nhiệm vụ UBND huyện giao tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn năm 2018
Lượt xem: 233
Tải về 9
12/KH-UBND 16/01/2018 Kế hoạch bồi thường của Nhà nước năm 2018 trên địa bàn huyện Mai Sơn
Lượt xem: 725
Tải về 50
12