Tổng số: 132
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1483/BC-UBND 15/10/2021 BC Tình hình triển khai kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Mai Sơn (ngày 15 tháng 10 năm 2021)
Lượt xem: 5
Tải về 0
401/GM-UBND 15/10/2021 Dự họp trực tuyến Quán triệt một số nội dung về tiêm chủng COVID-19 và giải pháp xác thực, liên thông dữ liệu tiêm chủng với dữ liệu quốc gia về dân cư
Lượt xem: 4
Tải về 0
65-QĐ/BCĐ 14/10/2021 Quyết định phê duyệt danh sách các trường hợp áp dụng biện pháp cách ly y tế tại khu cách ly tập trung huyện Mai Sơn
Lượt xem: 3
Tải về 0
64-QĐ/BCĐ 14/10/2021 Quyết định phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian cách ly y tế tại khu cách ly tập trung huyện Mai Sơn
Lượt xem: 6
Tải về 0
3068/QĐ-UBND 14/10/2021 QĐ Về việc cấp kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid - 19 năm 2021 cho Trung tâm y tế (đợt 4)
Lượt xem: 3
Tải về 0
1471/BC-UBND 14/10/2021 BÁO CÁO Tình hình triển khai kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Mai Sơn (ngày 14 tháng 10 năm 2021)
Lượt xem: 3
Tải về 0
63-QĐ/BCĐ 13/10/2021 Quyết định phê duyệt danh sách các trường hợp áp dụng biện pháp cách ly y tế tại khu cách ly tập trung huyện Mai Sơn
Lượt xem: 3
Tải về 0
62-QĐ/BCĐ 13/10/2021 Quyết định phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian cách ly y tế tại khu cách ly tập trung huyện Mai Sơn
Lượt xem: 3
Tải về 0
3740/UBND-VP 13/10/2021 triển khai thực hiện một số nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo hòng, chống dịch Covid-19 tỉnh
Lượt xem: 4
Tải về 0
1464/BC-UBND 13/10/2021 BÁO CÁO Tình hình triển khai kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Mai Sơn (ngày 12 tháng 10 năm 2021)
Lượt xem: 8
Tải về 0
12345678910...