Kế hoạch tuyên truyền về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số ký hiệu văn bản 10-KH/HU
Ngày ban hành 22/12/2020
Ngày hiệu lực 22/12/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch tuyên truyền về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn hoá
Người ký duyệt Trần Đắc Thắng
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới