Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND; Nghị quyết số 49/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 113/2019/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/07/2019
Ngày hiệu lực 17/07/2019
Trích yếu nội dung Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND; Nghị quyết số 49/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Đất đai
Người ký duyệt Hoàng Văn Chất
Tài liệu đính kèm NQ 113.2019 (HĐND tỉnh Sơn La).pdf
Văn bản mới