V/v sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về đề tài “Giữ gìn bản sắc văn hóa trong xây dựng nông thôn mới” và kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019)
Số ký hiệu văn bản 1454/SVHTT&DL-QLVH
Ngày ban hành 05/07/2019
Ngày hiệu lực 05/07/2019
Trích yếu nội dung V/v sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về đề tài “Giữ gìn bản sắc văn hóa trong xây dựng nông thôn mới” và kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn hoá
Người ký duyệt Trần Tân Phong
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới