V/v hỗ trợ tuyên truyền và thông báo Cuộc thi sáng tác mẫu Biểu tượng (Logo) và Khẩu hiệu (Slogan) huyện Bắc Yên
Số ký hiệu văn bản 1440/SVHTT&DL-QLDL
Ngày ban hành 03/07/2019
Ngày hiệu lực 03/07/2019
Trích yếu nội dung V/v hỗ trợ tuyên truyền và thông báo Cuộc thi sáng tác mẫu Biểu tượng (Logo) và Khẩu hiệu (Slogan) huyện Bắc Yên
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn hoá
Người ký duyệt Nguyễn Như Cầu
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới