Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông tiểu khu 21 - Nhà văn hóa tiểu khu 1 thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn (đợt 2)
Số ký hiệu văn bản 188/QD-UBND
Ngày ban hành 24/01/2019
Ngày hiệu lực 24/01/2019
Trích yếu nội dung Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông tiểu khu 21 - Nhà văn hóa tiểu khu 1 thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn (đợt 2)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Đất đai
Người ký duyệt Trần Đắc Thắng
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới