V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định 166/2018/NĐ- CP của Chính phủ về việc Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử- văn hoá, danh lam thắng cảnh
Số ký hiệu văn bản 133/SVHTT&DL-QLVH
Ngày ban hành 16/01/2019
Ngày hiệu lực 16/01/2019
Trích yếu nội dung V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định 166/2018/NĐ- CP của Chính phủ về việc Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử- văn hoá, danh lam thắng cảnh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn hoá
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 133-SVHTTDL-QLVH_1_20190118031514563560_000.00.18.H52.PDF
Văn bản mới