QĐ Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Đội văn nghệ quần chúng của bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 03/QĐ-SVHTT&DL
Ngày ban hành 07/01/2019
Ngày hiệu lực 07/01/2019
Trích yếu nội dung QĐ Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Đội văn nghệ quần chúng của bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Chỉ thị
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 03-QD-SVHTTDL_1.PDF
Văn bản mới