QĐ Khen thưởng thành tích đối với gia đình có hành động cao đẹp trên địa bàn huyện Mai Sơn
Số ký hiệu văn bản 08/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/01/2019
Ngày hiệu lực 03/01/2019
Trích yếu nội dung QĐ Khen thưởng thành tích đối với gia đình có hành động cao đẹp trên địa bàn huyện Mai Sơn
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Chỉ thị
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 08_QD khen thuởng gia dinh co hanh dộng cao dẹp.pdf
Văn bản mới