Quyết định về việc ban hành danh mục các nội dung trình phiên họp UBND huyện; nội dung UBND huyện trình kỳ họp HĐND huyện năm 2019
Số ký hiệu văn bản 15/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/01/2019
Ngày hiệu lực 04/01/2019
Trích yếu nội dung Quyết định về việc ban hành danh mục các nội dung trình phiên họp UBND huyện; nội dung UBND huyện trình kỳ họp HĐND huyện năm 2019
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Chỉ thị
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 15_QD_2019.pdf
Văn bản mới