Quyết định về việc ban hành danh mục các nội dung trình phiên họp UBND huyện; nội dung UBND huyện trình kỳ họp HĐND huyện năm 2019
Số ký hiệu văn bản 15/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/01/2019
Ngày hiệu lực 04/01/2019
Trích yếu nội dung Quyết định về việc ban hành danh mục các nội dung trình phiên họp UBND huyện; nội dung UBND huyện trình kỳ họp HĐND huyện năm 2019
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Chỉ thị
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới