KH Triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 126/KH-UBND
Ngày ban hành 17/05/2018
Ngày hiệu lực 17/05/2018
Trích yếu nội dung KH Triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Tài liệu
Lĩnh vực Chỉ thị
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới