Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Mai Sơn
Số ký hiệu văn bản 01/2023
Ngày ban hành 03/01/2023
Ngày hiệu lực 11/01/2023
Trích yếu nội dung Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Mai Sơn
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Vũ Tiến Đĩnh
Tài liệu đính kèm Tải về