Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mai Sơn
Số ký hiệu văn bản 07/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/11/2022
Ngày hiệu lực 06/12/2022
Trích yếu nội dung Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mai Sơn
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt vũ Tiến
Tài liệu đính kèm Tải về