Về việc bãi bỏ Quyết định số 301/2015/QĐ-UBND ngày 05/02/2015 của UBND huyện về ban hành Quy chế tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân huyện Mai Sơn
Số ký hiệu văn bản 06/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/11/2022
Ngày hiệu lực 06/12/2022
Trích yếu nội dung Về việc bãi bỏ Quyết định số 301/2015/QĐ-UBND ngày 05/02/2015 của UBND huyện về ban hành Quy chế tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân huyện Mai Sơn
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Vũ Tiến Đĩnh
Tài liệu đính kèm Tải về