Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mai Sơn
Số ký hiệu văn bản 04/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/04/2022
Ngày hiệu lực 14/04/2022
Trích yếu nội dung Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mai Sơn
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Vũ Tiến Đĩnh
Tài liệu đính kèm Tải về