Sửa đổi một số nội dung tại Điều 1 Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 01/4/2021 của UBND huyện quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện Mai Sơn
Số ký hiệu văn bản 02/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/04/2022
Ngày hiệu lực 10/04/2022
Trích yếu nội dung Sửa đổi một số nội dung tại Điều 1 Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 01/4/2021 của UBND huyện quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện Mai Sơn
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Vũ Tiến Đĩnh
Tài liệu đính kèm Tải về