Quy trình kèm theo QĐ số 309/QĐ-UBND ngày 24/02/2021
Số ký hiệu văn bản Số 309/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/03/2021
Ngày hiệu lực 24/02/2021
Trích yếu nội dung Quy trình kèm theo QĐ số 309/QĐ-UBND ngày 24/02/2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm Tải về