Phụ lục kèm theo QĐ số 309?QĐ-UBND
Số ký hiệu văn bản 309/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/03/2021
Ngày hiệu lực 24/02/2021
Trích yếu nội dung Phụ lục kèm theo QĐ số 309?QĐ-UBND
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về