Tờ trình Về việc xin ý kiến về nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung điều chính thị trấn Hát Lót lên đó thị loại IV, thị xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La giai đoạn 2004—2020 thực hiện dự án Xưởng sơ chế, bảo quản rau, quả Mai Sơn

Về việc xin ý kiến về nội dung điều chỉnh cục bộ quyhoạch chung điều chỉnh thị trấn Hát Lót lên đó thị loại IV, thị xã Mai Sơn,tỉnh Sơn La giai đoạn 2004—2020 thực hiện dự án Xưởng sơ chế, bảo quản rau, quả Mai Sơn
Danh sách các ý kiến góp ý