Tờ trình về việc xin ý kiến về nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thành phố Sơn La đến năm 2019, tầm nhìn 2030 thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái ẩm thực Tây Bắc (lần 2)

về việc xin ý kiến về nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thành phố Sơn La đến năm 2019, tầm nhìn 2030 thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái ẩm thực Tây Bắc (lần 2)
Danh sách các ý kiến góp ý