Lấy ý kiến đóng góp kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Mai Sơn

Xin ý kiến đóng góp kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Mai Sơn
Tập tin tải về:
CV xin ny kien dong gop.doc
Danh sách các ý kiến góp ý