tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 10315/BYT-DP của Bộ Y tế.
Số ký hiệu văn bản 4497/UBND-VP
Ngày ban hành 06/12/2021
Ngày hiệu lực 06/12/2021
Trích yếu nội dung tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 10315/BYT-DP của Bộ Y tế.
Hình thức văn bản Văn bản chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19
Lĩnh vực Văn hoá
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm signed-signed-0612 cong van so 10315 byt.pdf
Văn bản mới