V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn huyện Mai Sơn giai đoạn 2021-2022
Số ký hiệu văn bản 296/VP
Ngày ban hành 29/11/2021
Ngày hiệu lực 29/11/2021
Trích yếu nội dung V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn huyện Mai Sơn giai đoạn 2021-2022
Hình thức văn bản Văn bản chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19
Lĩnh vực Văn hoá
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm signed-signed-tham gia y kien ke hoach tiem vac xin.pdf
Văn bản mới