Tình hình triển khai kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Mai Sơn (ngày 28 tháng 11 năm 2021)
Số ký hiệu văn bản 1753/BC-UBND
Ngày ban hành 28/11/2021
Ngày hiệu lực 28/11/2021
Trích yếu nội dung Tình hình triển khai kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Mai Sơn (ngày 28 tháng 11 năm 2021)
Hình thức văn bản Văn bản chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19
Lĩnh vực Văn hoá
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm signed-signed-bc ngay 28.11.2021 -ub.pdf
Văn bản mới