Về việc vận động ủng hộ xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân huyện Mai Sơn năm 2020
Số ký hiệu văn bản 01-CV/BCĐ
Ngày ban hành 24/09/2020
Ngày hiệu lực 24/09/2020
Trích yếu nội dung Về việc vận động ủng hộ xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân huyện Mai Sơn năm 2020
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Xã hội
Người ký duyệt Hoàng Thị Hồng
Tài liệu đính kèm Quy Hoi NDPDF.pdf
Văn bản mới