V/v tiếp tục tổ chức sinh hoạt chính trị dưới cờ theo Hướng dẫn số 92-HD/BTGTU
Số ký hiệu văn bản 1346-CV IBTGHU
Ngày ban hành 29/05/2020
Ngày hiệu lực 29/05/2020
Trích yếu nội dung V/v tiếp tục tổ chức sinh hoạt chính trị dưới cờ theo Hướng dẫn số 92-HD/BTGTU
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn hoá
Người ký duyệt Nguyết Tuyết Thanh
Tài liệu đính kèm CV 1587 - HD sinh hoạt ct dưới cờ.pdf
Văn bản mới