Về việc gửi tài liệu tuyên truyền hoạt động phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định
Số ký hiệu văn bản 2645-CV/NTGTU
Ngày ban hành 20/05/2020
Ngày hiệu lực 20/05/2020
Trích yếu nội dung Về việc gửi tài liệu tuyên truyền hoạt động phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn hoá
Người ký duyệt Nguyễn Duy Lương
Tài liệu đính kèm Cong van 2645.pdf
Văn bản mới