Thư mời: Tham gia cuộc thi Ảnh đẹp du lịch Bắc yên năm 2020 (gửi kèm KH và Thể lệ cuộc thi)
Số ký hiệu văn bản 01
Ngày ban hành 22/04/2020
Ngày hiệu lực 22/04/2020
Trích yếu nội dung Thư mời: Tham gia cuộc thi Ảnh đẹp du lịch Bắc yên năm 2020 (gửi kèm KH và Thể lệ cuộc thi)
Hình thức văn bản Thể lệ
Lĩnh vực Văn hoá
Người ký duyệt Thào A Mua
Tài liệu đính kèm KH và Thể lệ cuộc thi ảnh đẹp Bắc Yên.rar
Văn bản mới