KẾ HOẠCH về công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Số ký hiệu văn bản 225-KH/HU
Ngày ban hành 04/11/2019
Ngày hiệu lực 04/11/2019
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH về công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn hoá
Người ký duyệt Trần Đắc Thắng
Tài liệu đính kèm Ke hoach 225.pdf
Văn bản mới